Finanse

Wskaźniki makroekonomiczne na giełdzie

dane makro
Posted: 13 marca, 2019 o 3:32 pm   /   by   /   comments (0)

Wciąż jedne z najważniejszych uczelni w kraju stanowią uczelnie o profilu ekonomicznym. Zarówno Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, jak i Uniwersytety Ekonomiczne w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, czy w Katowicach są bardzo cenionymi uczelniami o profilu ekonomicznym w Krakowie. Z pewnością jednymi z dziedzin, z którą studenci tych kierunków muszą się zapoznać, są makroekonomia oraz mikroekonomia. Ta pierwsza jest to nauka w ekonomii, która zajmuje się dokładną analizą indywidualnych działań gospodarczych oraz bada również indywidualne decyzje, które są powiązane z produktem.

Dzięki mikroekonomii wiemy, w jaki sposób zachodzą konkretne zjawiska i procesy gospodarcze, odnosząc to do punktu widzenia poszczególnych podmiotów na rynku. Wokół mikroekonomii oscylują takie pojęcia, jak popyt, podaż i rynek – raczej każdy z nas, nawet jeśli nie studiował na uczelni ekonomicznej, słyszał o nich. Popyt jest ilością dobra, którą konsument może zakupić po określonej cenie i w określonym czasie, a
podaż dotyczy ilości dóbr, którą sprzedawcy mogą sprzedać tak samo w określonym czasie i po określonej cenie. Z kolei rynek to wszystkie warunki, które sprawiają, że można przeprowadzić transakcję między podmiotami. Chodzi o to, aby popyt i podaż znalazły się w równowadze, aby do transakcji doszło.

Makroekonomia z kolei jest zagadnieniem szerszym. Ta dziedzina zajmuje się badaniem systemu gospodarczego i wszystkich związanych z nimi podmiotów. Najważniejsze jest zrozumienie kwestii dotyczących takich problemów, jak produkcja dóbr i usług, bezrobocie, czy inflacja. Zachodzą tutaj takie procesy jak np. cykl koniunkturalny, czy wahania stóp bezrobocia. Znajomość takiej dziedziny jak makroekonomia jest istotna, aby poznać wskaźniki makroekonomiczne na giełdzie. Dzięki niej dowiadujemy się także, w jaki sposób kształtuje się i rozwija gospodarka, a także co wpływa na zmieniające się trendy w jej obrębie. Jest to więc idealny wstęp dla tych, którzy chcą się kwestiami ekonomicznymi zająć na dłuższą metę.

https://social.estate/slownik/co-to-jest-stopa-procentowa/ 

Wskaźniki makroekonomiczne na giełdzie
5 (100%) 1 vote